„Ideal plus“ auto škola Rakovica Miljakovac Kanarevo brdo Resnik Banjica

Kanarevo brdo; Borska 44 (kod toplane)     Instagram      FB stranica
Telefon: 066/80 26 192;  011/62 46 800

КОРАК ПО КОРАК ОД УПИСА У НАШУ ШКОЛУ ДО ВОЗАЧКЕ

ДОЗВОЛЕ УЗ НАШУ АСИСТЕНЦИЈУ

Упис
Да би се уписали у нашу ауто школу , потребно је да дођете , да са собом понесете важећу личну
карту . Уколико нисте навршили 18 година , потребно је да са Вама дође родитељ или старатељ , и да потпишете Уговор о пружању услуга . Овај Уговор регулише права и обавеза као и цену
пружања услуга.
У школи ћемо Вас упознати са процедурама и правилима и разјаснити све недоумице и нејасноће.
Теоријска настава
По важећим прописима , теоријски до обуке је обавезан а по плану и програму теоријске обуке
коју је ауто школа у обавези да реализује по унапред донетом плану и програму са наставним
темамам и вежбама кроз које ће вас водити стручни предавач , инжењер саобраћаја са
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
Предавања се одржавају у просторијама ауто школе , савремено опремљеној учионици , у
пријатном и осветљеном амбијенту , уз примену техничких средстава , видео презентација и
вежби .
Планом и програмом , предвиђено је минималан фонд од 40 наставних часова . Сваки наставни
час је у тајању од 45мин . Дневно је могуће похађати максимално 3 часа уз обавезан одмор од 10
мин између часова.
Присуство часовима је обавезно , предавач евидентира присуство на часу у систему ИСО .
Предавање је групног карактера . Часови се заказују са предавачем и групом која је у том тренутку уписана.
На часовима је обавезно да кандидат има уз себе важећу личну карту.
Право похађања часова имају особе са навршених 16 година .
Након завршених 40 часова теоријске обуке , стичете право да полажете теоријски испит .
Испит се обавља у истој учионици , тест садржи скуп питања који сте свакако прошли на
обуци с предавачем .
По завршетку истог стичете право на наредни корак.
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ
Лекарско уверење о здравственој способности за управљање возилом издаје Медицина рада ,
овлашћена установа . Састоји се од следећих прегледа:
– Лекар
-Лекар специјалиста из офтамологије
-Лекар специјалиста из неурохирургије
-Психолог
По завршеном прегледу , добија се уверење које за похађање школе има важност максимално
годину дана ( а може бити са мањим роком важења у случају неких здравствених ограничења).
ПРВА ПОМОЋ
Обуку из прве помоћи , врши лиценцирано лице са медицинским образовањем. Обука се обавља
у нашој учионици у договореном термину са кандидатима .
Након одржане обуке , врши се тестирање . После тестирања , добија се Уверење о завршеној
обуци из прве помоћи.
ПРАКТИЧНА ОБУКА
План практичне обуке обухвата 40 наставних часова у трајању од 45 мин. Присуство кандидата је
обавезно. Уз себе кандидат на часу мора имати важећу личну карту и лекарско уверење .
Практична обука почиње на полигону који се налази у Кумодражу . Полигон је обележен,
прописно означен и са припадајућом опремом .
Наставак обуке се обавља на улицама са слабијим интензитетом саобраћаја док кандидат успева
да се прилагоди и стиче навике управљања возилом с другим учесницима у саобраћају . Напредак
у владању и управљању возилом прати и кретање улицама са средњим интензитетом саобраћаја
док се касније крећемо улицама јаког интензитета саобраћаја и сложеним раскрсницама .
Циљ нам је да наши ученици прођу што више ситуација које су компликоване , да се упознају са
условима у којима ће касније самостално учествовати , да стекну вештине и умећа која ће им то
олакшати .
Услов за полагање практичног испита је да имате навршених 17 година.
По завршетку часова практичне обуке , стичете право на полагање практичног испита . Почетак
испита је на полигону .
Очекује се , да се на испиту покаже вештина управљања возилом, поштовање других учесника у
саобраћају , поштовање правила и првенства пролаза.
Испит се завршава враћањем на полигон .
По завршетку испита комисија , попуњавањем бодовне листе , констатује резултат испита и
саопштава кандидату резултат и кандидат добија примерак бодовне листе испитивача ауто школе и примерак бодовне листе ипитивача МУП-а .
ПРОБНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
све на једном месту у вези ограничења , забрана , услова , обавеза

Ограничење снаге
Возач са пробном дозволом не сме да управлја возилом чији је мотор јачи од 80кw или 109 ks.
Међутим , постоји изузетак , сме да управља аутомобилом само под надзором члана породице
који се налази у том возилу и који има возачку дозволу „Б“ категорије у трајању најмање 5
година.
Казна : 20.000,00 до 40.000,00 динара или затвор до 30 дана.
Забрањена ноћна вожња
Са пробном возачком дозволом не смете возити од 23:00х до 06:00х.
Нема изузетка у смислу да у том периоду сме да се управља возилом са пратњом искусног
возача или члана породице.
Казна : од 10.000,00 до 20.000,00динара , 6 казнених поена и забрана управљања возилом од
најмање 3 месеца.
Ограничење брзине
Возач са пробном возачком дозволом не сме да вози брзином већом од:
– 110km/h на аутопуту
– 90km/h на мотопуту
На свим путевима , возач са пробном возачком дозволом , сме да вози брзином до 90% од
ограничења . То значи да ако је ограничење :
– 60km/h – почетник сме да вози до 54km/h ,
– 50km/h – почетник сме да вози до 45km/h ,
– 40km/h – почетник сме да вози до 36km/h .
Алкохол
По овом ограничењу нема толеранције. Возач са пробном возачком дозволом , несме да има
алкохола у крви и ту нема никакве границе односно минималне количине.
Казна : 10.000,00 динара
Малолетне особе
Почетници који су положили пре 18.године :
– Не смеју да управљају возилом без надзора особе која има дозволу најмање 5 година .. То
значи да све док не напуне 18 година , са њима у возилу мора да буде неко ко има важећу
возчку дозволу „Б“ категорије минимум 5 година ( не мора да буде члан породице)
Казна : 20.000,00 до 40.000,00динара или затвор до 30 дана , 6 казнених поена
и забрана управљања возилом од најмање 3 месеца.
– Несмеју у колима да превозе више од 3 особе , укључујући и особу која врши надзор.
Лице које врши надзор над малолетним возачем дужно је да се стара да возач возилом управља
на безбедан начин и у складу са прописима , поштујући Закон о регулисању и безбедности
саобраћаја на путевима РС. У колико то не учини , овлашћено лице задужено за контролу
саобраћаја има обавезу да евидентира пријаву која за собом носи новчану казну.
Казна : од 10.000 до 20.000,00динара
Ограничење броја путника за особе са пробном возачком дозволом
Ово ограничење важи само за особе које нису навршиле 18 година тј.малолетне возаче. Они не
смеју да возе више од 3 особе , укључујући и особу која врши надзор.
Пунолетни возачи са пробном дозволом смеју да возе онолико путника за колико је возило
регистровано.

Рок важења возачке дозволе
Пробна возачка дозвола де издаје :
-на рок од 2 године – ово се односи на особе које положе возачки испит са навршених 19година.
ćда 21.године , без обзира колико то трајало , уколико је возачки испит положен пре навршених 19 година.
Поједностављено: старији од 19 година добијају пробну возачку дозволу са роком 2 године дак
млађи од 19 година морају да возе са пробном возачком дозволом све док не напуне 21 годину .
Под тачком 4б на обрасцу пробне дозволе на предњој страни уписан је датум важења након кога
можете извршити замену пробне возачке дозволе.
Налепнице „П“
Возило којим управља возач са пробном возачком дозволом мора да буде означен налепницом
„П“ на прописан начин и само док то лице управља возилом .
Казна за ову одредбу : 3.000,00 динара.
Важење пробне возачке дозволе у иностранству
Наш закон је раније забрањиваода се са пробном возачком дозволом вози у иностранству али
сада је дозвољено. Међутим, уколико са пробном возачком дозволом путујете преко границе ,
саветујемо да проверите нпр. у амбасади или другој институцији државе у коју планирате да
путујете и наравно у земљама које ћете користити као транзитне.
Прикључно возило
Нема законских ограничења да возач са пробном возачком дозволом вуче приколицу највеће
дозвољене масе до 750 кг , исто важи и за малолетне особе са пробном возачком дозволом.
За „BE“ категорију може да се полаже тек када се пробна возачка дозвола замени за возачку
дозволу.
ОБАВЕЗНА ОПРЕМА У АУТОМОБИЛУ
Сигурносни троугао – поставља се иза возила у случају квара или незгоде како би сте о томе
обавестили учеснике у саобраћају.
Опрема за пружање прве помоћи ( прва помоћ) – комплет прве помоћи величине „Б“, који
одговара стандарду SRPS Z.B2.001. је прописана законом.
На самој првој помоћи исписан је рок важења . Прва помоћ се сматра неважећом и неприкладном
за употребу ако је истекао рок важења и овлашћено лице за контролу може написати пријаву о
неиспунјености услова обавезне опреме у возилу .
Светлоодбојни прслук – закон каже да уколико се налазите на коловозу, а нисте у свом возилу, на себи морате да имате светлоодбојни прслук како би Вас остали учесници у саобраћају
лакше уочили.
Уже или сајла за вучу – Како каже члан 112 Правилника о подели моторних прикључних возила и
техничким условима за возила: Уже или полуга за вучу возила, која мора омогућавати вучу возила на растојању од 3 метара до 5 метара када се користи уже, односно од 3 метара када се користи полуга, мора постојати на доступном месту , у путничким аутомобилима произведеним, односно први пут регистрованим након 1. Јануара 1984. године.
Апарат за гашење пожара – морају га имати сва теретна возила, као и возила за превоз путника.
Резервни точак – ОСИМ уколико имате рун-флат пнеуматик или неко средство за привремену
поправку пробушеног пнеуматика – спреј или пена у боци са притиском, сет за поправку, итд.
Зимске гуме – обавезне у периоду од 1. новембра до 1. априла, али само уколико се на путу
налази снег, лед или поледица. Шара газећег слоја мора бити дубине најмање 4мм. Морате имати
сва 4 зимска пнеуматика.
Ланац за снег – обавезни су само уколико на путу има снега и леда и то ако се налазите ван града.
Европски извештај о саобраћајној незгоди.
ОНО ШТО НИЈЕ ОБАВЕЗНО, А ПОЖЕЉНО ЈЕ ИМАТИ У АУТОМОБИЛУ ЈЕ:
Дизалица – помоћи ће Вам приликом постављања резервног точка у случају бушења пнеуматика.
Каблови за стартовање – није на одмет имати их у колима, поготово при ниским
температурама за старије аутомобиле
Резервне сијалице.