Štamparija “Junior” štampanje knjiga Piramida Bežanijska kosa Surčin Čukaica blokovi

Blok 45; Dr. Ivana Ribara 115 b lokal 46 (stari zanatski centar)
Telefon: 069/318 26 83   www.stamparijajunior.com    FB stranica     Instagram

Štamparija Junior pruža usluge štampe knjiga, blokovske robe NCR-a, časopisa,
koverata i drugih vaših zahteva. Štamparija je počela sa radom na konvencionalnim
ofset mašinama, kako smo uvideli potrebe naših partnera za brzom i ekonomičnom
štampom i znatno smanjenim tiražima čak i u jedanom primerku, prešli smo na
digitalizovan način štampanja. To nam je omogućilo da našim partnerima omogućimo
personalizovanu-varijabilnu štampu, štampu bar kodova, štampu QR kodova kao i
štampu svega ostalog u tiražima već od jednog primerka. Nalazimo se u starom
zanatskom centru u bloku 45 na Novom Beogradu. Obezbeđen je parking radi lakšeg
preuzimanja materijala