„PB-GEOMETAR“ Kumodraž Leštane Boleč Vrčin Ritopek Grocka Parcani Trešnja Sopot

Rušanj; Rušanjska 17             www.pb-geometar.rs
Telefon: 064/24 17 437

”PB-GEOMETAR”  obavlja sve vrste geodetskih usluga profesionalno, brzo i efikasno
na teritoriji cele Srbije,  besplatne stručne savete  i stojimo Vam na raspolaganju svakog
radnog dana.
GEODETSKI SNIMAK
Geodetsko snimanje objekata vršimo za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema
objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole i ucrtavanje objekata u katastru
nepokretnosti.
LEGALIZACIJA
Dokumentacija koja vam je potrebna kako biste legalizovali vaš objekat je sledeća:
• Geodetski snimak
• Dokaz o pravu na zemljištu ili objektu
• Tehnička dokumentacija
ELABORAT GEODETSKIH RADOVA
Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj
ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ) da bi
se izvršilo provodjenje promene koja je nastala izgradnjom na terenu i sprovela u
katastru i slično .
OMEĐAVANJE-OBNOVA GRANICA KATASTARSKIH PARCELA
Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) je postupak obnavljanja međnih
tačaka parcele, na osnovu podataka važećeg premera, dakle premera koji je zvanično
validan u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (u katastru). Omeđavanje se izvodi
radi uvođenja kupca u posed parcele, za potrebe ograđivanja parcele, izgradnje i slično.
SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA
Specifikacija posebnih delova objekta je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo na
određenom delu zgrade tj. nad stambenom jedinicom i njemu pripadajućih delova

KONTROLA TEMELJA
Nakon izgradnje temelja objekta, potrebno je da geometar izvrši kontrolu izvedenih
temelja. Kontrola temelja podrazumeva snimanje izvedenog stanja da bi se utvrdilo da li
su temelji postavljeni onako kako je projektom predviđeno. Provera se vrši u smislu
položaja, geometrije i visine.

ETAŽIRANJE
Etaziranje je postupak gde se za svaki deo objekta , stanovi , garaže , poslovni prostor ,
pomoćne prostorije izradjuje skica posebnog dela . Navedena skica posebnog dela
tačno definiše gde se stan ili neki drugi deo nalazi u objektu , raspored prostorija ,
namene i površine. Sa ovim postupkom može se uraditi uknjizba stana , uknjizenje
lokala , knjizenje garaze , uknjizba pomocnih prostorija . upis vlasnistva nad željenim
delom objekta . Isti postupak se radi za kuću , etaziranje kuce , iako se u njoj nalazi
samo jedna stambena jedinica.
INŽENJERSKA GEODEZIJA
Pod pojmom inženjerska geodezija podrazumevaju se sva geodetska merenja koja se
vrše tokom projektovanja i izgradnje objekata (velike zgrade, putevi, pruge, podzemni i
nadzemni vodovi, hidrotehnički objekti itd.), kao i merenja kojima se prate pomaci i
deformacije tokom izgradnje i eksploatacije objekata.
Pristupačne Cene
U zavisnosti od oblika, veličine, položaja i pristupačnosti vaše katastarske parcele i
objekta određuju se cene